آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
مقالات وابسته

  بنيانگذاران نگرش سيستمي
  سيستم‌هاي اطلاعات مديريت MIS
  ارزیابی اثر بخشی سیستم اطلاعات منابع انسانی در اداره کل زندانهای استان مرکزی

 

 

آمار بازدید

  • تعداد کل بازدید: 378536
  • تعداد بازدید از این صفحه: 186804
  • تعداد بازدید امروز: 23
  • تعداد کاربر آنلاین: 1

 

مقالات

ارزیابی اثر بخشی سیستم اطلاعات منابع انسانی در اداره کل زندانهای استان مرکزی
سلمان منفرد زاده کارشناس ارشد مدیریت دولتی
زندان شهرستان تفرش
.pdf | .ppt | .doc
امتیازدهی به این مقاله:


1391/06/02
نظرات شما (0)
خلاصه مقاله
    ارزیابی اثر بخشی سیستم اطلاعات منابع انسانی در اداره کل زندانهای استان مرکزی   سلمان منفرد زاده salman_manfared@yahoo.com چكيده در اين تحقيق موضوع  ارزیابی اثر بخشی سیستم اطلاعات منابع انسانی به كمك عوامل موثر در رضایت کاربران  مانند کيفيت سيستم، کيفيت اطلاعات، کاربرد سيستم مورد مطالعه قرار گرفت. در پژوهش حاضر جامعه آماري شامل کلیه کارکنان در اداره کل زندانهای استان مرکزی می باشند.  اطلاعات جامعه نمونه  بر اساس چهار عامل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است كه عبارتند از: سن ، جنسيت  ،سطح تحصيلات ،سابقه خدمت. با توجه به بررسيهاي به عمل آمده در آزمون فرضيه ها در اين تحقيق مشخص شد كه ميزان همبستگي ميان  کلیه متغیرها قابل توجه بود. نتایج بیانگر این است که سهولت استفاده از سيستم اطلاعات، دسترسي مجاز به سیستم اطلاعات، ارائه گزارشات يكپارچه توسط سیستم اطلاعات، پاسخگويي به موقع سیستم اطلاعات به نیازهای افراد، تغييرپذيري و انعطاف پذیری سيستم اطلاعات در شرايط مختلف وپیوستگی و تداوم برنامه ها ی سيستم اطلاعات، دقیق بودن اطلاعات، صحت و سلامت  اطلاعات، کامل و کافی بودن اطلاعات، به روزبودن اطلاعات، هماهنگی و سادگی اطلاعات، تناسب حجم اطلاعات و قابل درك بودن اطلاعات، كاربرد اطلاعات در ارتقاي عملكرد شغلي کاربران، دستیابی آسان به هدف وسطح بالای سیستم اطلاعات، تسهیل در انجام امور هنگام استفاده ازسيستم اطلاعات، شفافیت، وضوح و قابل درک بودن سيستم اطلاعات برای کاربران، سهولت کار با سيستم اطلاعات، افزایش راندمان و بازدهي استفاده از سيستم اطلاعات  تاثير نسبتا خوبی بر بهبود سطح رضایت کاربران داشته است.     وازه های کلیدی: رضایت کاربران، کيفيت سيستم، کيفيت اطلاعات، کاربرد سيستم، سيستم اطلاعات منابع انساني    مقدمه کاربرد مهم سیستم اطلاعات منابع انسانی به کمک مدیران سازمان در حل مسائل و اتخاذ تصمیم‌های مقتضی است. در حقیقت نقش سیستم اطلاعات منابع انسانی ، گردآوری، دسته‌بندی، به هنگام نمودن، گویاسازی، تجزیه و تحلیل و ارائه اطلاعات موردنیاز مدیران در زمینه‌های مربوط به فعالیت‌های سازمان ، نیروی‌کار، منابع سرمایه‌ای و غیره می‌باشد تا آنان از این اطلاعات در هنگام اتخاذ تصمیم سودجویند. از آنجا که یک تصمیم صحیح شامل 95 درصد اطلاعات درست و بهنگام و 5درصد اجتهاد می‌باشد. اهمیت نقش سیستم اطلاعات منابع انسانی در راهبری سازمان مشخص می‌گردد . انفجار اطلاعات را باید مهم‌ترین حادثه صنعتی قرن بیستم دانست که عرصه‌های صنعت را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در دنیای رقابتی امروز، اطلاعات همتراز سرمایه و نیروی‌انسانی در شمار عوامل تولید و به عنوان بهترین مزیت نسبی بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌گردد. اطمينان از اثربخشي سيستم و اطلاعات آن همواره يكي از دغدغه هاي مديران، بويژه مديران منابع انساني سازمان است. مقاله حاضر در صدد بررسي اين وضعيت است.     ادبیات تحقیق ارزیابی استفاده‌کنندگان از یک سیستم اطلاعاتی نگرش‌های استنباطی آنان نسبت به آن سیستم می‌باشد. از این ارزیابی مبتنی بر نگرشها در موارد متعددی برای سیستم‌ها استفاده شده است. ویژگی‌هایی از قبیل دقت و به روز‌بودن مفید و آسان‌‌بودن استفاده از سیستم از طریق نگرش‌سنجی ارزیابی می‌شود. از آنجا که ساختارهای بسیار متنوع و متفاوت در سیستم‌های اطلاعاتی وجود دارد، احتمالاً ایجاد یک مبنای نظری عمومی برای ارزیابی استفاده‌کنندگان ممکن نیست. لکن تعیین یک دیدگاه نظری که بتواند سیستم‌های مربوط را به تأثیرات نسبی آنها ارتباط دهد، و یک ساختار خاص ارزیابی استفاده‌کنندگان را در آن دیدگاه به وجود آورد لازم است.   انبوه اطلاعاتي كه درپايگاههاي داده شركتها ذخيره مي شود اكثراً آنقدرزيادهستند كه براي مديران، بي معني (وغيرقابل استفاده  ) مي شوند. اين آنارشي وهرج ومرج درحجم انبوه اطلاعات نيازبه يك سيستم اطلاعاتي براي رده بندي وتقسيم بندي آن براي استفاده هرچه بيشتر ازآن مي باشد.سيستمهاي اطلاعاتي ريشه درتصاوير غارها دارند واعضاي يك قبيله با استفاده ازاين سيستمهاي بسيار اوليه دادوستدهاي خود را انجام مي دادند. وقتي ميزان دادوستدها اندك وتعداد افرادي كه بايكديگر ارتباط برقرارمي كنند، انگشت شمارباشد، مي توان كارهارابا استفاده ازاين سيستمها انجام داد، اماچنانچه ميزان معاملات افزايش پيداكند وافراد بيشتري نيزدراين فعاليتها درگير شوند سيستمهاي مورد استفاده بايد به مراتب پيشرفته ترباشد (بهان،1377، 6)2. سيستم اطلاعات مديريت سيستمي يكپارچه متشكل از كاربر و ماشين براي ارائه اطلاعات در پشتيباني از عمليات، مديريت و تصميم‌گيري در سازمان است. اين سيستم از نرم‌افزار و سخت‌افزار رايانه‌اي، راهنماها و دستورالعمل‌ها، مدل‌هايي براي تحليل، برنامه‌ريزي، كنترل و تصميم‌گيري و يك پايگاه اطلاعات بهره مي‌گيرد (ديويس و اولسون،  1985، 6)[1]. سيستم اطلاعات مديريت سيستمي است كه داده‌هاي محيطي را جمع‌آوري و داده‌هاي تبادلات و عمليات سازماني را ثبت مي‌كند و سپس آنها را فيلتر، سازمان‌دهي و انتخاب كرده و به عنوان اطلاعات به مديران ارائه مي‌نمايد و ابزاري براي مديران فراهم مي‌آورد كه اطلاعات مورد نياز خود را توليد نمايند (مورديك و مانسون، 1986، 6)[2].  سيستم اطلاعات مديريت سيستمي يكپارچه، رايانه‌اي و كاربرـ ماشين است كه اطلاعات لازم  براي حمايت از عمليات و  تصميم‌گيري فراهم مي‌كند. عناصر اصلي اين  سيستم عبارتند از: (1) سيستمي يكپارچه براي خدمت به تعداد زيادي كاربر، (2) سيستمي رايانه‌اي كه تعدادي نرم‌افزار اطلاعاتي را از طريق يك پايگاه اطلاعات به هم مرتبط مي‌كند، (3) رابط كاربر- ماشين كه به جستجوهاي فوري و موقتي پاسخ مي‌دهد، (4) ارائه اطلاعات به تمام سطوح مديريتي و (5) پشتيباني از عمليات و تصميم‌گيري.سيستم اطلاعات مديريت سازمان يك چيز متمايز و جدا از ديگر سيستم‌هاي اطلاعات نيست بلكه چارچوبي كلي ارائه مي‌كند كه ديگر سيستم‌هاي اطلاعات بر مبناي آن با يكديگر همخوان مي‌شوند.  در طول زمان مشخص شد كه مفهوم پياده‌سازي يك سيستم كاملاً يكپارچه واحد بسيار مشكل است. واقعيت اين است كه يك سيستم يكپارچه، به معني يك ساختار واحد و همگن نيست بلكه بدين معني است كه اجزاء آن منطبق بر يك طرح كلي هستند. اكنون سيستم اطلاعات مديريت به منزله فدراسيوني از زيرسيستم‌ها در نظر گرفته مي‌شوند كه در صورت نياز طراحي و اجرا مي‌شوند اما منطبق بر طرح كلي، استانداردها و رويه‌هاي سيستم اطلاعات مديريت هستند. بنابراين به جاي يك سيستم اطلاعات مديريت واحد و كلي، سازمان مي‌تواند تعداد زيادي سيستم اطلاعات مرتبط داشته باشد كه نيازهاي مديريتي را در سطوح مختلف به شكل‌هاي مختلف تأمين مي‌كنند. تجربه نشان مي‌دهد كه يك سيستم كاملاً يكپارچه غير ممكن است. عوامل زيادي وجود دارند كه بايد همزمان و توأم در نظر گرفته شوند و نگهداري چنين سيستمي مشكل است. به همين دليل، سيستم‌هاي اطلاعات مديريت بيشتر به صورت بخش بخش طراحي مي‌شوند و يكپارچه‌سازي تنها در مواردي كه ضروري باشد اعمال مي‌شود. به طور خلاصه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت مبنايي براي يكپارچه‌سازي پردازش‌هاي اطلاعات سازماني ارائه مي‌دهند (ديويس و اولسون، 1985، 53-6) [3]. گسترش سيستم هاي اطلاعاتي باعث مي شود كه از ماهيت بروكراتيك مديريت كاسته شده وبه سمت وسوي اينفوكراسي گام بردارد. برخي از صاحبنظران براين باورند كه با تصميم فن‌آوري اطلاعات،‌مباني دموكراسي درمديريت تضعيف مي شود . زيرا ماهيت فن‌آوري اطلاعاتي بيش از آنكه جهت گيري دومكراتيك داشته باشد، گرايشهاي تكنوكراتيك دارد. ازسوي ديگر عده اي براين باورند كه به كمك فن‌آوري اطلاعات ارزشهاي دموكراتيك مانند تكثرگرايي، آزادي بيان،… تقويت خواهد شد. درجهان ارتباطات ، كنترل مستقيم جاي خود رابه ابزارهاي غيرمستقيم مانند استانداردسازي، آموزش وپرورش مي‌دهد. اطلاعات مبناي قدرت است وانحصار قدرت از هرنوعش كه باشد دربلندمدت تبعات منفي خود رانمايان مي سازد، هم به جامعه زيان مي رساند وهم كل حاكميت رازيرسؤال مي برد (زاهدي، 1380، 125)1 . کاربرد مهم سیستم اطلاعات مدیریت به کمک مدیران سازمان در حل مسائل و اتخاذ تصمیم‌های مقتضی است. در حقیقت نقش سیستم اطلاعات مدیریت، گردآوری، دسته‌بندی، به هنگام نمودن، گویاسازی، تجزیه و تحلیل و ارائه اطلاعات موردنیاز مدیران در زمینه‌های مربوط به فعالیت‌های سازمان شامل شرایط محیطی، رقبا، همشهریان، فروشندگان، نیروی‌کار، منابع سرمایه‌ای و غیره می‌باشد تا آنان از این اطلاعات در هنگام اتخاذ تصمیم سودجویند. از آنجا که یک تصمیم صحیح شامل 95درصد اطلاعات درست و بهنگام و 5درصد اجتهاد می‌باشد. اهمیت نقش سیستم اطلاعات مدیریت در راهبری سازمان مشخص می‌گردد (عرفانی، 1376، 43)2. سیستم های اطلاعاتي درسازمان‌ها، کاربردهاي متعددي دارند. امروزه بسياري از فعاليت‌هاي سازماني با استفاده از تکنولوژي‌هاي اطلاعاتي صورت مي‌گيرد. اين امر موجب افزايش سرعت انجام فعاليت‌ها و بالا رفتن دقت و سطح اطمينان در آنهاست. گسترش بکارگيري تکنولوژي اطلاعات در انجام امور به حدي است که در صورت عدم وجود تکنولوژي‌هاي اطلاعاتي انجام بسياري از آنها، يا غير ممکن مي‌باشد و يا با دشواري روبرو بوده و سطح کارائي بطور بارزي کاهش مي‌يابد. کاربردهاي تکنولوژي اطلاعات به نظر اکثر صاحبنظران به سه گونه عمده مي‌باشد: (1)کاربردهاي عملياتي. (2) کاربردهاي اطلاعاتي. (3) كاربردهاي آموزشي. هر سازمان با توجه به نوع فعاليت، ترکيبي از اين سه کاربرد را مي‌تواند بكار بگيرد.     امروزه سازمان‌ها به ذخاير عظيمي از اطلاعات پايه دسترسي دارند كه به شكلهاي كاملا" متفاوت و متنوعي فراهم مي شوند و مي‌تواند در مكانهايي به وسعت يك كمد فايل تا برنامه اطلاعات پايگاه داده‌ها، و از فقسه هاي كتابخانه تا اينترنت ذخيره شده باشد.   اگرچه، رشد عظيم در كيفيت داده‌ها، با خودش مشكلات رو به رشدي نيز با كيفيت اطلاعات مي آورد، كه متعاقبا" با تلاشهايي كه بسياري از سازمان‌ها، براي تلاش در جهت ارتقاي سيستمهايشان در جهت مديريت اطلاعات و حافظه سازماني،  آن را تجربه مي‌كنند، پيچيده تر نيز مي‌شود.   عدم موفقيت در مديريت مناسب اطلاعات، يا عدم صحت اطلاعات، به معني هزينه‌هاي چندبيليون دلاري در هر سال براي سازمان‌هاي تجاري است.   پيشبينيهاي كيفيت اطلاعات روي فرآيند توليدي بوسيله يك سيستم و مقدار، سودمندي يا اهميت نسبي منسوب به آن بوسيله كاربر تمركز دارد.   لذا، بيشتر پيش بيني ها،  داراي ماهيتي ادراكي هستند.  بنا به تعريف بیلی و پیرسون[4] نه  مشخصه كيفيت اطلاعات شامل اين موارد است: صحت، دقت، به روزبودن، مناسب بودن خروجي، پايايي، تماميت، اختصار، فرم، و ربط و اين شروع انبوهی از تحقيق و بررسي در زمينه رضايت كاربر است.   ديگر محققين، معيارهاي ديگري نظير قابليت درك، بسندگي، عدم وابستگي به منبع، قابليت مقايسه، و قابليت وصف كميتي، را نيز افزودند. در خلال تحقيق روي ISهاي اجرايياتسون و رینر[5]، پنج خصوصيت كيفيت اطلاعات را توصيف كردند: صحت، مناسبت، اختصار، سهولت، ربط (حسنوی،1389، 31)3. مقياسهاي كيفيت سيستم به نوعي به مشخصات عملكردي سيستم تحت مطالعه مي پردازد.برخی   تحقيقات به بهره برداري از منابع و بهره برداري از سرمايه گذاريها، صحت، سرعت پردازش، زمان پاسخگويي، سهولت دسترسي، سهولت استفاده، محيط كاري دوستانه و آخرين فن‌آوري در سخت افزار و نرم افزار سيستم نگاه كرده است. فهرست مقياسهاي كيفيت سيستم احتمالا" شناخته شده ترينهاست كه شامل: به روزبودن داده‌ها، زمان پاسخگويي، زمان برگشت (تنظيم)، صحت داده‌ها، پايايي، تماميت، انعطاف پذيري سيستم و سهولت كاربرد است. اخيرا"سدان [6] متوجه مي‌شود كه در مورد كيفيت سيستم بايستي اشكالات برنامه در سيستم (قابليت اعتماد به سيستم)،‌ سازگاري پردازنده ، سهولت استفاده، كيفيت مستندسازي، و كيفيت و نگهداري تعميرات برنامه را نيز در نظر گرفت(حسنوی،1389، 32)[7]. استناد به رضايت كاربر در اندازه‌گيري موفقيت IS در بين محققين و شاغلين سيستمهاي اطلاعات مديريت بسيار معمول گشته و تعدادي ابزارآلات استانداردشده نيز ارتقا يافته و آزمايش شده است.   ابزار رضايت اطلاعات كاربران ريشه در تحقيقات انجام شده بوسيله بیلی و پیرسون طي دهه 1980 دارد كه فهرستي از 39 عامل اصلي موثر بر محاسبات كامپيوتري رضايت كاربران ارائه كردند. در تحقيق متعاقب آن، اولسون، ایوس و بارودی[8] ، در تلاشي براي ارتقاي قابليت اعتماد وثبات و پايداري داخلي، ابزار بررسي خلاصه‌اي بوسيله حذف فاكتورهايي با وابستگي پايينتر را ارايه كردند.   بعد از آن اورلیکاوسکی و بارودی[9] ، اعتبار و صخت روش سنجش مختصر شده اولسون، ایوس و بارودی را به عنوان ابزاري موثر براي ارزيابي رضايت كاربران، مورد تصديق مجدد قرار دادند.   اگرچه اكثر اين ابزارآلات به طور كلي تمايل به سمت ارزيابي كاربرد خاصي را بجاي محاسبه كاربر-نهايي پوشش مي‌دهند. دال و ترکزاده[10]  روش ديگري براي محاسبه رضايت كاربر در اواخر دهه 1980معرفي كردند؛ كه روش محاسباتي رضايت كاربر-نهايي ناميده شد. ملون[11] اين نظريه را ارائه داد كه اگرچه ابزار قبلا" معرفي شده، ارزيابيهاي معتبري از اثربخشي سيستم توليد مي‌كنند، اما مبين رابطه محرزي بين اثربخشي سيستم و رضايت كاربر نيست.   اخيرا"، سدان رضايت كاربران را به عنوان يك ارزشيابي ذهني از افراد، سازمان‌ها و جوامع مختلف به تبع كاربرد IS تعريف كرد.   او چنين استدلال مي‌كند كه روش اندازه‌گيري رضايت كاربران، آشكارا، روشي از سودهاي خالص دريافتي بوسيله سهامداران IS (افراد، گروه‌هاي خاص، مديريت سازمانها وجامعه) است.سدان مدعي است كه روش اندازه‌گيري رضايت كاربران كه قبلا" ارائه شده (به طور مثال اولسون، ایوس و بارودی ) [12] به حد كافي اين ساختار مطلوب را اندازه‌گيري نمي‌كند (حسنوی، 1389، 33)[13]. با افزایش رقابت و گسترش روش های توسعه منابع انسانی،سازمان ها تلاش میکنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنها را توانمند نمایند تا آنها بتوانند عملکرد بالایی از خود بروز دهند. اما،سازمانها همواره از این مساله بیم دارند که سرمایه های انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند. هر سازمان برای آموزش،تربیت و آماده سازی کارکنان خود تا مرحله بهره دهی و کارایی مطلوب ،هزینه های بسیاری را صرف می کند و با از دست دادن نیروهای ارزشمند ،متحمل از دست دادن مهارت ها و تجربیاتی میشود که طی سالها تلاش به دست آمده است. هزینه های ترک خدمت کارکنان را می توان به شرح ذیل بر شمرد: 1-هزینه های مربوط به پست بلا تصدی :شامل هزینه های مربوط به مصاحبه خروج،هزینه های اداری قطع حقوق و دستمزد و استعفا،هزینه مربوط به دانش و مهارت از دست رفته. 2-هزینه های استخدام کار کنان جدید :شامل هزینه های آگهی و پست،هزینه های کارمند یابی(بررسی سوابق کاری،مصاحبه استخدامی،اجرای آزمونهای استخدامی برای بررسی مهارتها و استعدادها)و هزینه ورود فرد جدید به سازمان(تشکیل پروندهاي استخدامی و صدور کارت شناسایی) 3-هزینه های آموزش: شامل هزینه معارفه و توجیه کارکنان تازه وارد ،هزینه صرف شده برای اموزش مهارت های مورد نیاز(جزوات،کتاب ها،حق التدریس مدرسین )،حقوق و مزایای شاغل تازه وارد تا زمانیکه برای کار آماده شود،هزینه ساعات صرف شده برای تعیین وظایف و تشریح کار به کارکنان تازه وارد                                                                                                                                                                                   4 -هزینه های کاهش بهره وری :هزینه بهره وری پایین کارکنان تازه استخدام ،هزینه اشتباهات احتمالی کارکنان تازه وارد،هزینه تکمیل طرح های در اختیار کارکنان کلیدی پس از استعفای انان و هزینه کاهش بهره وری واحد.  جابه جایی های درون سازمانی یکی از عوامل مهم در ایجاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان می باشد. اگر این جابه جایی ها متناسب با روحیات،انتظارات و تخصص کارکنان باشد می تواند یکی از عوامل مهم در کاهش خروج کارکنان از سازمان باشد. ‌به‌طوركلی‌ جابه جایی‌ها در داخل‌ سازمان‌ به‌ اشكال‌ ترفیع، گردش‌ شغلی‌ و انتقال‌ باعث‌ می‌شوند درجه‌ مسئولیت، استقلال، سبك‌ سرپرستی، همكاران‌ و محیط‌ شغلی‌ كاركنان‌ جابه جا شده، تغییر كنند. اگر این‌ تغییرات‌ متناسب‌ با انتظارات‌ افراد جابه جا شده‌ باشند، جابه جائی ها منجر به‌ افزایش‌ تعهد سازمانی‌ و رضایت‌ شغلی‌ كاركنان‌ می‌گردند.  لذا سازمان ها می‌توانند با برنامه ‌ریزی‌ صحیح‌ در جابه جائی ها علاوه‌ بر رفع‌ مشكلات‌ نیروی‌ انسانی، باعث‌ افزایش‌ نگرش‌ مثبت‌ كاركنان‌ نسبت‌ به‌ شغل‌ و سازمان‌ گردند، و رفتارهای‌ سازمانی‌ نامطلوب‌ را (مانند ترك‌ خدمت، غیبت‌ و كم‌كاری) كاهش‌ دهند)مجیدی، 1377،62)[14].     3.      روش تحقيق برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه ی آماری روش تحقیق پیمایش به کار می رود. این نوع تحقیق می تواند برای پاسخ به سوال های پژوهشی از نوع زیر مورد استفاده قرار گیرد. - ماهیت شرایط موجود چگونه است؟ - چه رابطه ای میان رویدادها وجود دارد؟ - وضعیت موجود چگونه است؟ تحقیق پیمایشی را بر حسب جامعه مورد مطالعه می توان به تحقیق پیمایشی درمقیاس کوچک یا در مقیاس بزرگ نامید. این روش بهترین روش موجود برای آن دسته از پژوهندگان اجتماعی است که علاقمند به جمع آوری داده های اصلی برای توصیف جمعیت های بزرگ هستند که نمی توان به طور مستقیم آنها را مشاهده کرد. با نمونه گیری احتمالی دقیق می توان گروهی از پاسخگویان را فراهم کرد که ویژگیهای آنان منعکس کننده ویژگی های جمعیت بزرگ تر باشد. همچنین این روش وسیله ی خوبی برای سنجش نگرش ها و جهت گیری هاست. می توان از پیمایش ها برای هدف های توصیفی تبیینی و اکتشافی استفاده کرد.روش این تحقیق پیمایشی از نوع میدانی می باشد.وبراي تحليل داده ها از آزمون همبستگي استفاده شده است. فرضيات به دو دسته عام يا كلي و خاص تقسيم شدند. الف) فرضيه كلي: بين سيستم اطلاعات منابع انساني سازمان با رضايت كاربران رابطه معني داري وجود دارد. ب) فرضيات خاص: اول)- بين  کیفیت سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران رابطه معني داري وجود دارد. دوم) بين کیفیت اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران رابطه معني داري وجود دارد. سوم)  بين سهولت استفاده از اطلاعات سیستم با رضايت كاربران رابطه معني داري   وجود دارد. چهارم)  بين سهولت استفاده ازاطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني وبهبود كيفيت تصميم گيري مديران رابطه معني داري   وجود دارد. پنجم) بين سهولت استفاده از اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني وكاهش جابجايي كاركنان رابطه معني داري   وجود دارد. ششم) بين سهولت استفاده ازاطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني وبهبودارايه خدمات سازمان رابطه معني داري وجود دارد.                                     شكل (1) مدل مفهومي تحقيق 4.     تجزيه و تحليل اطلاعات به منظـــور نمايان ساختن وضعيت فعلي جامعه با توجه به يافته هاي بدست آمده از پرسشنامه هاي نظرسنجي در رابطه با متغيرهاي تحقيق از آمار استنباطی (روش همبستگی) استفاده شده است . فرضيه هاي تحقیق در سطح معني‌داري 05/0= αبا ضر يب همبستگي پیرسون مورد آزمون قرار گرفته اند. ضريب همبستگي پيرسون (rxy ) اندازة قدرت رابطه بين  X و Y را معين مي‌كند. هرچه قدر مطلق rxy  بيشتر باشد، رابطه بين X  و Y قوي‌تر است. اگر rxy را به قوه دو برسانيم، مقدار به دست آمده را مي‌توان به صورت زير تفسير نمود: نسبت تغيير‌پذيري درمتغير Y كه از طريق دانستن مقدار X تبيين مي‌گردد. اول) فرضيه اول تحقيق عبارتست از اينكه « همبستگي میان کیفیت سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران معني‌دار است.  بر اين اساس فرض  و  بشرح زير تدوين مي شود : فرضيه‌ي آماري : :بين  کیفیت سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران رابطه مثبت وجود ندارد. :بين  کیفیت سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران رابطه مثبت وجود دارد. آماره‌ي آزمون:                                                                                                 نتايج آزمون همبستگي پیرسون براي فرضيه اول سطح معنا داري r n ضریب همبستگي 002/0 211/0 186 کیفیت سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران   تصميم گيري: در مورد آزمون فرض فوق مي‌توانيم فرض را پذيرفته و فرض را رد كنيم. چون ضريب همبستگي (211/0) و سطح معناداري كوچكتر  از 05%  (05% <002/0) می باشد.بنابراين در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادارمي باشد. بنا براين همبستگي ميان کیفیت سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران معني‌دار است. یعنی 1   < r <0 است و در اين حالت همبستگی ناقص و مستقيم است. با محاسبه قدر مطلق rxy نسبت تغييرپذيري ميان دو متغير کیفیت سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران برابر با  211/0 به دست آمده است. به اين معنا كه کیفیت سیستم اطلاعات منابع انساني تا 21/0درصد تغييرات مربوط به رضايت كاربران را تبيين مي‌نمايد.به این معنی که  با افزايش مقدار x (کیفیت سیستم اطلاعات منابع انساني) مقدار y (رضايت كاربران) به طور نسبی افزايش می یابد.     رضايت كاربران     دوم) فرضيه دوم تحقيق عبارتست از اينكه « همبستگي میان کیفیت اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران معني‌دار است.  بر اين اساس فرض  و  بشرح زير تدوين مي شود : فرضيه‌ي آماري : :بين  کیفیت اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران رابطه مثبت وجود ندارد. :بين  کیفیت اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران رابطه مثبت وجود دارد.   آماره‌ي آزمون:                                                                                                 نتايج آزمون همبستگي پیرسون براي فرضيه دوم سطح معنا داري r n ضریب همبستگي 0005/0 27/0 186 کیفیت اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران تصميم گيري: در مورد آزمون فرض فوق مي‌توانيم فرض را پذيرفته و فرض را رد كنيم. چون ضريب همبستگي (27/0) و سطح معناداري كوچكتر  از 05%  (05% <0005/0) می باشد.بنابراين در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادارمي باشد. بنا براين همبستگي ميان کیفیت اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران معني‌دار است. یعنی 1   < r <0 است و در اين حالت همبستگی ناقص و مستقيم است. با محاسبه قدر مطلق rxy نسبت تغييرپذيري ميان دو متغير کیفیت اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران برابر با  27/0 به دست آمده است. به اين معنا كه کیفیت اطلاعات  سیستم اطلاعات منابع انساني تا 27/0درصد تغييرات مربوط به رضايت كاربران را تبيين مي‌نمايد.به این معنی که  با افزايش مقدار x (کیفیت اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني) مقدار y (رضايت كاربران) به طور نسبی افزايش می یابد.   سوم) فرضيه سوم تحقيق عبارتست از اينكه « همبستگي میان سهولت استفاده از اطلاعات سیستم(كاربرد اطلاعات) با رضايت كاربران معني‌دار است.  بر اين اساس فرض  و  بشرح زير تدوين مي شود : فرضيه‌ي آماري : :بين  سهولت استفاده از اطلاعات سیستم(كاربرد اطلاعات)  با رضايت كاربران رابطه مثبت وجود ندارد. :بين  سهولت استفاده از اطلاعات سیستم (كاربرد اطلاعات) با رضايت كاربران رابطه مثبت وجود دارد. آماره‌ي آزمون:                                                             نتايج آزمون همبستگي پیرسون براي فرضيه سوم سطح معنا داري r n ضریب همبستگي 002/0 15/0 186 سهولت استفاده از اطلاعات سیستم(كاربرد اطلاعات)  با رضايت كاربران تصميم گيري: در مورد آزمون فرض فوق مي‌توانيم فرض را پذيرفته و فرض را رد كنيم. چون ضريب همبستگي (15/0) و سطح معناداري كوچكتر  از 05%  (05% <000/0) می باشد.بنابراين در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادارمي باشد. بنا براين همبستگي ميان سهولت استفاده از اطلاعات سیستم(كاربرد اطلاعات)  با رضايت كاربران معني‌دار است. یعنی 1   < r <0 است و در اين حالت همبستگی ناقص و مستقيم است. با محاسبه قدر مطلق rxy نسبت تغييرپذيري ميان دو متغير سهولت استفاده از اطلاعات سیستم(كاربرد اطلاعات)  با رضايت كاربران برابر با  15/0 به دست آمده است. به اين معنا كه سهولت استفاده از اطلاعات سیستم تا 15/0درصد تغييرات مربوط به رضايت كاربران را تبيين مي‌نمايد.به این معنی که  با افزايش مقدار x (سهولت استفاده از اطلاعات سیستم) مقدار y (رضايت كاربران) به طور نسبی افزايش می یابد. چهارم) فرضيه چهارم تحقيق عبارتست از اينكه « همبستگي میان سهولت استفاده ازاطلاعات سیستم(كاربرد اطلاعات) اطلاعات منابع انساني وبهبود كيفيت تصميم گيري مديران معني‌دار است.  بر اين اساس فرض  و  بشرح زير تدوين مي شود : فرضيه‌ي آماري : :بين  سهولت استفاده ازاطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني(كاربرد اطلاعات)   وبهبود كيفيت تصميم گيري مديران رابطه مثبت وجود ندارد. :بين  سهولت استفاده ازاطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني(كاربرد اطلاعات)   وبهبود كيفيت تصميم گيري مديران رابطه مثبت وجود دارد. آماره‌ي آزمون:                                                                                                 نتايج آزمون همبستگي پیرسون براي فرضيه چهارم سطح معنا داري r n ضریب همبستگي 0002/0 56/0 186 سهولت استفاده ازاطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني(كاربرد اطلاعات)   وبهبود كيفيت تصميم گيري مديران   تصميم گيري: در مورد آزمون فرض فوق مي‌توانيم فرض را پذيرفته و فرض را رد كنيم. چون ضريب همبستگي (56/0) و سطح معناداري كوچكتر  از 05%  (05% <0002/0) می باشد.بنابراين در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادارمي باشد. بنا براين همبستگي ميان سهولت استفاده ازاطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني(كاربرد اطلاعات)   وبهبود كيفيت تصميم گيري مديران معني‌دار است. یعنی 1   < r <0 است و در اين حالت همبستگی ناقص و مستقيم است. با محاسبه قدر مطلق rxy نسبت تغييرپذيري ميان دو متغير سهولت استفاده ازاطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني(كاربرد اطلاعات)   وبهبود كيفيت تصميم گيري مديران برابر با  56/0 به دست آمده است. به اين معنا كه سهولت استفاده از اطلاعات سیستم تا 56/0درصد تغييرات مربوط به كيفيت تصميم گيري مديران را تبيين مي‌نمايد.به این معنی که  با افزايش مقدار x (سهولت استفاده از اطلاعات سیستم) مقدار y (كيفيت تصميم گيري مديران) به طور نسبی افزايش می یابد. پنجم) فرضيه پنجم تحقيق بیان می دارد: بين سهولت استفاده از اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني وكاهش جابجايي كاركنان رابطه مثبت وجود دارد.  بر اين اساس فرض و بشرح زير تدوين مي شود : فرضيه‌ي آماري : :بين  سهولت استفاده از اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني(كاربرد اطلاعات) وكاهش جابجايي كاركنان رابطه معني دار وجود ندارد.  :بين  سهولت استفاده از اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني(كاربرد اطلاعات) وكاهش جابجايي كاركنان رابطه معني دار وجود دارد. آماره‌ي آزمون:                                                                                                                                 نتايج آزمون همبستگي پیرسون براي فرضيه پنجم سطح معنا داري r n ضریب همبستگي 637/0 20/0- 186 سهولت استفاده از اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني(كاربرد اطلاعات) وكاهش جابجايي كاركنان   تصميم گيري: در مورد آزمون فرض فوق مي‌توانيم فرض را پذيرفته و فرض را رد كنيم. چون ضريب همبستگي (20/0-) و سطح معناداري بزرگتر  از 05%  (05% <637/0) می باشد.بنابراين در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادارمي باشد. بنا براين همبستگي ميان سهولت استفاده از اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني(كاربرد اطلاعات) وكاهش جابجايي كاركنان معني‌دار است. یعنی 1 -  < r <0 است و در اين حالت همبستگی ناقص و معكوس است. با محاسبه قدر مطلق rxy نسبت تغييرپذيري ميان دو متغير سهولت استفاده از اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني(كاربرد اطلاعات) وكاهش جابجايي كاركنان برابر با  20-/0 به دست آمده است. به اين معنا كه سهولت استفاده از اطلاعات سیستم تا 20-/0درصد تغييرات مربوط به كاهش جابجايي كاركنان را تبيين مي‌نمايد.به این معنی که  با افزايش مقدار x (سهولت استفاده از اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني) مقدار y (جابجايي كاركنان) به طور نسبی كاهش می یابد. ششم) فرضيه ششم تحقيق عبارتست از اينكه « همبستگي میان سهولت استفاده ازاطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني وبهبودارايه خدمات سازمان معني‌دار است.  بر اين اساس فرض  و  بشرح زير تدوين مي شود : فرضيه‌ي آماري : :بين  سهولت استفاده ازاطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني وبهبودارايه خدمات سازمان رابطه مثبت وجود ندارد. :بين  سهولت استفاده ازاطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني وبهبودارايه خدمات سازمان رابطه مثبت وجود دارد. آماره‌ي آزمون:                                                                                                     نتايج آزمون همبستگي پیرسون براي فرضيه ششم سطح معنا داري r n ضریب همبستگي 0002/0 16/0 186 سهولت استفاده ازاطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني وبهبودارايه خدمات سازمان تصميم گيري: در مورد آزمون فرض فوق مي‌توانيم فرض را پذيرفته و فرض را رد كنيم. چون ضريب همبستگي (16/0) و سطح معناداري كوچكتر  از 05%  (05% <0002/0) می باشد.بنابراين در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادارمي باشد. بنا براين همبستگي ميان سهولت استفاده ازاطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني وبهبودارايه خدمات سازمان معني‌دار است. یعنی 1   < r <0 است و در اين حالت همبستگی ناقص و مستقيم است. با محاسبه قدر مطلق rxy نسبت تغييرپذيري ميان دو متغير سهولت استفاده ازاطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني وبهبودارايه خدمات سازمان برابر با  16/0 به دست آمده است. به اين معنا كه سهولت استفاده از اطلاعات سیستم تا 16/0درصد تغييرات مربوط به بهبودارايه خدمات سازمان را تبيين مي‌نمايد.به این معنی که  با افزايش مقدار x (سهولت استفاده از اطلاعات سیستم) مقدار y (بهبودارايه خدمات سازمان) به طور نسبی افزايش می یابد. آزمون فرضيه اعم : فرضيه اعم تحقيق عبارتست از اينكه « همبستگي میان سيستم اطلاعات منابع انساني سازمان با رضايت كاربران معني‌دار است.  بر اين اساس فرض  و  بشرح زير تدوين مي شود : فرضيه‌ي آماري : :بين  سيستم اطلاعات منابع انساني سازمان با رضايت كاربران رابطه مثبت وجود ندارد. :بين  سيستم اطلاعات منابع انساني سازمان با رضايت كاربران رابطه مثبت وجود دارد. آماره‌ي آزمون:                                                                                                                                   نتايج آزمون همبستگي پیرسون براي فرضيه اعم سطح معنا داري r n ضریب همبستگي 0002/0 26/0 186 سيستم اطلاعات منابع انساني سازمان با رضايت كاربران تصميم گيري: در مورد آزمون فرض فوق مي‌توانيم فرض را پذيرفته و فرض را رد كنيم. چون ضريب همبستگي (26/0) و سطح معناداري كوچكتر  از 05%  (05% <0002/0) می باشد.بنابراين در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادارمي باشد. بنا براين همبستگي ميان سيستم اطلاعات منابع انساني سازمان با رضايت كاربران معني‌دار است. یعنی 1   < r <0 است و در اين حالت همبستگی ناقص و مستقيم است. با محاسبه قدر مطلق rxy نسبت تغييرپذيري ميان دو متغير سيستم اطلاعات منابع انساني سازمان با رضايت كاربران برابر با  26/0 به دست آمده است. به اين معنا كه سيستم اطلاعات منابع انساني تا 26/0درصد تغييرات مربوط به رضايت كاربران را تبيين مي‌نمايد.به این معنی که  با افزايش مقدار x (بهبود سيستم اطلاعات منابع انسانی) مقدار y (رضايت كاربران) به طور نسبی افزايش می یابد.   برآورد مدل رگرسيوني: پس از آنکه ضريب همبستگی بين ( متغير وابسته ) و (متغيرهای مستقل ) بدست آمد با توجه بـه ضـرايب هـمبستگی می توان رابطه رياضی يا رگرسيونی بين متغير وابسته و متغيرهای مستقل را تعيين نمود.اگر معادله رگرسيونی بين دو متغير باشد ، معادله خط رگرسيونی به نحوی تعيين می شود که مجموع مربعات خطا بين مشاهدات و مقادير برآوردی حداقل گردد که به ازای  و    مجموع مربعات خطا حداقل خواهد بود ، حال با توجه به اينكه تحقيق شامل يك متغير وابسته و 3 متغير مستقل مي باشد. رابطه رگرسيونی به صورت  می باشد که برآورد کننده عرض از مبدأ و تا وبرآورد کننده شيب خطوط می باشند . رابطه رياضی يا رگرسيونی فرضيه های تحقيق به صورت زير می باشد :به طور کلی رابطه بین متغیر وابسته و متغییر های مستقل 0.39 می باشد و متغییر وابسته 39.4 % تغییرات خود را از متغییرهای مستقل می گیرد.به طور کلی این عوامل 15%  با رضايت كاربران رابطه همبستگی دارند و عوامل دیگری نیز در این مدل تاثیر گذارند که در این تحقیق مود بررسی قرار نگرفته اند.   رابطه بین متغیر وابسته و متغییر های مستقل مدل R ار مربع ار مربع تعديل شده خطاي استاندارد تخمين 1 349/(a) 155/ 146/ 56315/ a   : پیشگویی کننده:  ثابت), کیفیت سیستم, کیفیت اطلاعات،کاربرد اطلاعات)   ANOVAb مدل مجموع مربعات درجه ازادی میانگین مقدار f سطح معنی داری 1 رگرسیون 876 /10 2 339/5 836/16 .000a باقیمانده 036/58 183 317/     کل 714/68 185       aپیشگویی کننده:  ثابت), کیفیت سیستم, کیفیت اطلاعات،کاربرد اطلاعات) b : متغير وا بسته : رضايت كاربران   جدول فوق وجود رابطه خطی بین متغییر های مستقل و وابسته را مورد آزمون قرار می دهد. با توجه به حداقل سطح معناداری(a 000/ ) ارائه شده در جدول  دلیلی بر رد وجود رابطه خطی بین متغییر های مستقل و وابسته وجود ندارد.یعنی می توان مدلی به صورت زیر بین متغییر وابسته و متغییر های مستقل بیان نمود: Y= A0 + A1 (x1)+ A2 (x2) + A3 (x3)    رضايت كاربران = 059/2 + 374/ (کیفیت سیستم)+ 529/ (کیفیت اطلاعات) + 204/ (کاربرد اطلاعات)    که در ان Y    :   رضايت كاربران X1    :   کیفیت سیستم X2  :    کیفیت اطلاعات X3  :    کاربرد اطلاعات و, A3 A0 , A1 , A2   ضرائب خط رگرسیونی می باشند.     ضرائب خط رگرسیونی ضرايب مدل  ضرايب غیراستاندارد شده ضرايب استاندارد شده t سطع معناداري B Std. Error Beta 1 )    ثابت( 059/2 211/   761/9 000/ كيفيت اطلاعات 529/ 108/ 549/ 900/4 000/ كاربرد اطلاعات 204/ 101/ 225/ 011/2 002/   كيفيت سيستم 374/ 105/ 381/ 261/3 002/ متغیر وابسته:رضايت كاربران         نتيجه‌گيري هدف اصلي اين پژوهش، ارزیابی اثر بخشی سیستم اطلاعات منابع انسانی در اداره کل زندانهای استان مرکزی است. همچنین اهداف زير که شامل : پي بردن به سطح رضايتمندي شغلي كاركنان و عوامل تأثيرگذار بر آن. يافته هاي حاصل از پژوهش می تواند تلويحات مهمي براي منابع انساني و مديران  IT داشته باشد که سيستمهاي مبتني بر IT را به کار مي برند، و براي آنان که آنها را طراحي و تغذيه مي کنند.  همچنین  این تحقیق مي تواند به کاربران کمک کند که رويکردشان به مشخصات و اثربخشي سيستم منابع انساني خودشان، به وضعيتي تخصصي تر و و جامع تر نزديک شود.   از بعد کاربردی در تحقيق حاضر، اهداف زير براي تحقيق در نظر گرفته شده است: 1-افزایش اثربخشی سیستم اطلاعات منابع انسانی 2-بهبود اثربخش و کیفیت اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انسانی 3- افزایش سهولت استفاده از سیستم جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در در اداره کل زندانهای استان مرکزی در سال 1389 می باشند که تعداد کل جامعه آماری 360 نفر می باشند. جامعه آماری بر اساس چهار عامل جنسیت،  سن ، سابقه خدمت و تحصیلات مورد بررسی قرار گرفته اند. در اين بخش به بررسی يافته‌هاي استنباطي درباره هر يك از فرضيه‌ها مي‌پردازیم.در اين تحقیق 7 فرضيه مطرح شد كه ذيلا نتايج هر يك بيان مي شود. نتيجه فرضيه اول : اين فرضيه با استفاده ازآزمون همبستگي پیرسون  مورد سنجش قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشانگر آن است كه بين کیفیت سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران رابطه معناداري وجود دارد. چون ضريب همبستگي نسبتا بزرگ  است (211/0) بنابراين مي‌توان گفت  روابط قابل توجه است. بنا براين همبستگي ميان کیفیت سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران معني‌دار است. يعني سهولت استفاده از سيستم اطلاعات ،دسترسي مجاز به سیستم اطلاعات، ارائه گزارشات يكپارچه توسط سیستم اطلاعات، پاسخگويي به موقع سیستم اطلاعات به نیازهای افراد،تغييرپذيري و انعطاف پذیری سيستم اطلاعات در شرايط مختلف وپیوستگی و تداوم برنامه ها ی سيستم اطلاعات تاثيرمهمی بر بهبود سطح رضایت کاربران داشته است. یعنی با افزايش مقدار x (کیفیت سیستم اطلاعات منابع انساني ) مقدار y (سطح رضایت کاربران) به طور نسبی زياد می شود. نتيجه فرضيه دوم: اين فرضيه نیز با استفاده ازآزمون همبستگي پیرسون  مورد سنجش قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشانگر آن است كه بين کیفیت اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران رابطه معناداري وجود دارد. چون ضريب همبستگي نسبتا بزرگ  است (27/0) بنابراين مي‌توان گفت  روابط قابل توجه است. بنا براين همبستگي ميان کیفیت اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني با رضايت كاربران معني‌دار است. يعني دقیق بودن اطلاعات ،صحت و سلامت  اطلاعات ،کامل وکافی بودن اطلاعات ،به روزبودن اطلاعات ،هماهنگی و سادگی اطلاعات ،تناسب حجم اطلاعات و قابل درك بودن اطلاعات تاثيرمهمی بر بهبود سطح رضایت کاربران داشته است. یعنی با افزايش مقدار x (کیفیت اطلاعات سیستم اطلاعات منابع انساني ) مقدار y (سطح رضایت کاربران) به طور نسبی زياد می شود. نتيجه فرضيه سوم: فرضيه سوم با استفاده ازآزمون همبستگي پیرسون  مورد سنجش قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشانگر آن است كه بين سهولت استفاده از اطلاعات سیستم(كاربرد اطلاعات)  با رضايت كاربران رابطه معناداري وجود دارد. چون ضريب همبستگي نسبتا بزرگ  است (15/0) بنابراين مي‌توان گفت  روابط قابل توجه است. بنا براين همبستگي ميان سهولت استفاده از اطلاعات سیستم(كاربرد اطلاعات)  با رضايت كاربران معني‌دار است. يعني تاثیر كاربرد اطلاعات بر ارتقاي عملكرد شغلي کاربران ،دستیابی آسان به هدف وسطح بالای سیستم اطلاعات ،انعطاف پذيری مناسب سيستم اطلاعات،تسهیل در انجام امور هنگام  استفاده از سيستم اطلاعات ،شفافیت ،وضوح و قابل درک بودن سيستم اطلاعات برای کاربران،سهولت کاربا سيستم اطلاعات ،افزایش راندمان و بازدهي استفاده از سيستم اطلاعات  تاثيرنسبتا خوبی بر بهبود سطح رضایت کاربران داشته است. یعنی با افزايش مقدار x (سهولت استفاده از اطلاعات سیستم(كاربرد اطلاعات)  مقدار y (سطح رضایت کاربرا
متن کامل مقاله
تعداد بازدید از این صفحه: 3422